mijać się


mijać się
1. Coś mija się z celem «coś jest bezcelowe, nieskuteczne, więc nie warto się tym zajmować»: (...) sprzeciwiamy się budowie dużych obiektów narciarskich. Bieszczady to nie Alpy, tu śnieg leży znacznie krócej, toteż budowa wielkich ośrodków mija się z celem. SN 29/12/1998.
2. Minąć się z powołaniem «obrać sobie zawód niezgodny ze swoimi zdolnościami i zamiłowaniem»: Ojciec ogromnie lubił rozprawiać o sztuce. Raz powiedział: – Minąłem się z powołaniem. Powinienem był zostać artystą. Matka odpowiedziała z przekąsem: – Na to trzeba mieć talent, mój drogi. S. Dygat, Podróż.
Mijać się z prawdą zob. prawda 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • mijać się – minąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}}1. mijać siebie wzajemnie, przemieszczając się w przeciwnych kierunkach; wymijać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciężarówki ostrożnie mijały się na wąskiej ulicy. Minął się z żoną, nie zauważywszy jej. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mijać się – minąć się [rozmijać się – rozminąć się] z prawdą — {{/stl 13}}{{stl 7}} eufemistycznie: kłamać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś uważa, że autor artykułu rozmija się z prawdą. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mijać się – minąć się z celem — {{/stl 13}}{{stl 7}} być bezskutecznym lub przynosić niepożądany efekt : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nasze działania mijają się z celem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mijać — ndk I, mijaćam, mijaćasz, mijaćają, mijaćaj, mijaćał, mijaćany minąć dk Vb, minę, miniesz, miń, minął, minęła, minęli, minięty a. miniony, minąwszy 1. «przechodzić, przejeżdżać, przesuwać się obok kogoś, czegoś, zostawiając za sobą kogoś, coś»… …   Słownik języka polskiego

  • mijać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, mijaćam, mijaća, mijaćają, mijaćany {{/stl 8}}– minąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, mijaćnę, mijaćnie, miń, mijaćnął, mijaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przemieszczać się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozmijać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozmijać sięam się, rozmijać sięa się, rozmijać sięają się {{/stl 8}}– rozminąć się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, rozmijać sięnę się, rozmijać sięnie się, rozmijać sięmiń się, rozmijać sięnął się, rozmijać sięnęli …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • minąć się — 1. Coś mija się z celem «coś jest bezcelowe, nieskuteczne, więc nie warto się tym zajmować»: (...) sprzeciwiamy się budowie dużych obiektów narciarskich. Bieszczady to nie Alpy, tu śnieg leży znacznie krócej, toteż budowa wielkich ośrodków mija… …   Słownik frazeologiczny

  • minąć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. mijać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wymijać się – wyminąć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} poruszając się w przeciwnych kierunkach, mijać jeden drugiego; jadąc, idąc, mijać jeden drugiego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samochody ledwie się wyminęły na moście. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesuwać się – przesunąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do kogoś (czegoś), kto (co) zajmuje pozycję stojącą: przechodzić, przemieszczać się trochę dalej, w inne miejsce : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przesuń się, nie stój w progu …   Langenscheidt Polski wyjaśnień